Kdo smo


TNV-EUROPE je neodvisen, nepristranski in kompetenten certifikacijski organ, ustanovljen v skladu z zahtevami IS/ISO/IEC 17021-1-2015 (Zahteve za ugotavljanje skladnosti za organe, ki izvajajo presojo in certificiranje sistemov vodenja) in zagotavlja sisteme mednarodno akreditiranih vodstvenih ekip po vsem svetu. .